Péče o chráněná území 

 

 

 

                                                

                               Fotografie z pracovních akcí najdete v samostatných složkách


Dlouhodobě provádíme management na některých maloplošných chráněných území a naučných stezkách na Prachaticku, především v PP Pod Vyhlídkou II a Pod Vyhlídkou I, NPP U Hajnice, příležitostně také v PP Pod Sviňovicemi, PP Irův dvůr a naučné stezce U Irů lípy, PP Stádla apod.


pod Vyhlídkou, Pod Vyhlídkou II, naučná trasa v ASMOP

Přírodní památku Pod Vyhlídkou I o rozloze 1,29 ha najdeme podle mapy nedaleko Nebahov, 3 km JV od Prachatic, v nadmořské výšce 770-783 m. Mozaika kulturního borového lesa, luční prameništní a rašelinné vegetace s ohroženými druhy je ekopedagogickou plochou - Školní přírodní rezervací. 

Přírodní památka Pod Vyhlídkou II navazuje na předchozí chráněné území. Toto půlhektarové plocha se rozprostírá na katastru Jelemek, JV od obce Zdenice a 2,5 km JV od Prachatic. Z přírodního hlediska jsou největšími prioritami tohoto území mezofilní až mezohygrofilní společenstva ovsíkových, pcháčových a ostřicových luk a květnatých pramenišť. Přírodní památka je rezervoárem vzácných a ohrožených druhů rostlin, z nichž sem byla řada přenesena z míst, která zůstala z ochranářského hlediska nenávratně přeměněna. Území slouží ke vzdělávacím účelům a jeho součástí je naučná stezka, která čítá 34 zastavení. 

zdroj: Albrecht, J. et al. 2003: Českobudějovicko. In: Mackovčin P. et Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Nauš, B. et Záveský, A. 1992: Průvodce naučnou trasou v areálu Stanice mladých ochránců přírody u Zdenic. Vimperk.

 

                                                   foto: Lenka Kovačiková - vývrat na ŠPR Pod Vyhlídkou


pod Vyhlídkou I (přehled akcí)

26.9. 2015 - účast: 5 členů sdružení (+ 1 dítě); redukce ostružiníku a náletových dřevin na rašelinné loučce a v přilehlé části území, čištění stružek, odstranění biomasy z území 

4.10. 2014 - účast: 6 členů sdružení (+ 1 dítě); redukce ostružiníku v přilehlé části území, čištění stružek

28.9. 2013 - účast: 4 členové sdružení; redukce ostružiníku v přilehlé části území, čištění stružek

22.9. 2012 - bez zásahu

22.9. 2011 - účast: 5 členů sdružení (+ 4 děti); redukce ostružiníku v přilehlé části území, čištění stružek

25.9. 2010 - účast: 4 členové sdružení; kosení vlhčí a přilehlé části (dokončení)

18.9. 2010 - účast: 3 členové sdružení; kosení vlhčí a přilehlé části

26.9. 2009 - účast: 4 členové sdružení (+ 3 děti); kosení vlhčí a přilehlé části

30.6. 2009 - účast: 4 členové sdružení (+ 4 děti); osení a úprava vodního režimu

2.5. 2009 - účast: 2 členové sdružení (+ 4 děti); výsek nežádoucích nárostů (např. ostružiníku) a čištění odvodňovacích stružek

14.10. 2008 - účast: 6 členů sdružení, 1 příznivec (+ 4 děti); čištění stružek, kosení podmáčené části území a okrajového lemu s invazivním ostružiníkem.

3.5. 2008 - účast: 6 členů sdružení (+ 4 děti)

Smyslem první květnové a zároveň letošní pracovní akce byla revize chráněného území a návrh opatření prováděných v letošním roce. Ostranění některých dřevin přineslo zesvětlení prostoru s hojně se vyskytující dřípatkou horskou (Soldanella montana). Rozrušení povrchové vrstvy vlhkého území by mělo přinést zlepšení podmínek pro růst a uchycení se některých žádoucích druhů bylin. Zároveň byl z této plochy odstraňován rozšiřující se pcháč obecný (Cirsium vulgare).

17.3. 2007 - účast: 6 členů sdružení a 10 příznivců (+ 4 děti)

Pracovní rok 2007 na ŠPR Pod Vyhlídkou byl zahájen "velkým úklidem", kdy nám pomohla početná skupina nečlenů. Děkujeme! Za jednu sobotu se zvládlo vyčistit stružky, odklidit polomy v areálu naučné stezky a z velké části odstranit všudypřítomný nežádoucí maliník.

26.5. 2007 - účast: 4 členové sdružení

28.6. 2007 - účast: 5 členů sdružení a 2 příznivci

Letní pokračování péče o území bylo zaměřeno na kosení nežádoucích porostů vrbiny obecné. Podzim přinesl další utlumení expanzivního maliníku a prosvětlení stromového porostu. 

3.11. 2007 - účast: 5 členů sdružení

Cílem pracovních akcí v ZCHÚ Pod Vyhlídkou I bylo v letech 2006-2007 naplňování smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Dřípatka a Krajským úřadem Jihočeského kraje. Předmětem této smlouvy bylo zajištění managementu na ploše přírodní památky, konkrétně odstraňování invazního ostružiníku obecného a vrbiny obecné, a úklid nežádoucího dřevinného náletu na podmáčené lesní loučce. 

5.8. 2006 - účast: 6 členů sdružení a 1 příznivec (+ 2 děti)

6.5. 2006 (tzv. Černý den) - účast: 10 členů a příznivců sdružení (+ 6 dětí)

25.3. 2006 - účast: 7 členů sdružení

 

                   foto: Lenka Kovačiková - nežádoucí vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) v ŠPR Pod Vyhlídkou 


pod Vyhlídkou II (přehled akcí)

12.3. 2016 - účast: 6 členů sdružení (+ 3 děti/mládež); vyřezání některých dřevin na hranici CHÚ

19.9. 2015 - účast: 6 členů sdružení (+ 3 děti), 2 příznivci; sečení celé plochy CHÚ, sběr tobolek kosatce sibiřského (Iris sibirica) a rozšiřování jeho semen, odstranění biomasy z území 

4.7. 2015 - účast: 3 členové sdružení (+ 2 děti); sečení severní části plochy CHÚ, obsíkání kosatců, ruční vytrhávání vrbiny obecné, odstranění biomasy z území 

6.10. 2012 - účast: 5 členů sdružení (+ 1 dítě); sečení zbylé plochy CHÚ, sběr tobolek kosatce sibiřského (Iris sibirica) a odstranění biomasy z území (2. část)

28.9. 2012 - účast: 5 členů sdružení (+ 5 dětí); sečení větší plochy CHÚ, sběr tobolek kosatce sibiřského (Iris sibirica) a odstranění biomasy z území (1. část)

2.6. 2012 - účast: 5 členů sdružení; redukce dřevin, údržba naučné trasy

30.4. 2011 - účast: 6 členů sdružení (+ 3 děti); čištění stružek, přítoku a odtoku Drndalu, zásadní redukce dřevin v jeho okolí 


               U Hajnice

Lesní louka v lesním komplexu Hradiště, na katastrálním území Libotyně (okres Prachatice). Výměra národní přírodní památky U Hajnice je 0,46 ha. Louka se nachází  v nadmořské výšce 740 - 757 m. Tato mezofilní louka s početnými populacemi vstavačovitých druhů (zejména kriticky ohrožené měkčilky jednolisté (Malaxis monophylos) byla vyhlášena v roce 1992 jako chráněné území.  

zdroj: Albrecht, J. et al. 2003: Českobudějovicko. In: Mackovčin P. et Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

 

foto: Lenka Kovačiková - pohled na část louky U Hajnice

U Hajnice (přehled akcí)

22.9. 2015 - účast: 3 členů sdružení a jednoho příznivce; kosení celé louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (2. etapa)

24.7. 2015 - účast: 6 členů sdružení; kosení části louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (1. etapa)

27.9. 2014 - účast: 6 členů sdružení (+ 5 dětí); pokosení louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (2. etapa)

18.7. 2014 - účast: 5 členů sdružení (+ 3 děti); pokosení louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (1. etapa)

27.9. 2013 - účast: 5 členů sdružení (+ 3 děti); pokosení louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (2. etapa)

12.7. 2013 - účast: 6 členů sdružení (+ 2 děti); pokosení louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (1. etapa)

28.9. 2012 - účast: 5 členů sdružení (+ 5 dětí); pokosení louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (2. etapa)

13.7. 2012 - účast: 6 členů sdružení (+ 4 děti); pokosení louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (1. etapa)

1.10. 2011 - účast: 6 členů sdružení (+ 7 dětí); pokosení louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (2. etapa)

15.7. 2011 - účast: 6 členů sdružení (+ 3 děti); pokosení louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (1. etapa)

24.9. 2010 - účast: 7 členů sdružení (+ 8 dětí); pokosení louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (2. etapa)

16.7. 2010 - účast: 7 členů sdružení (+ 4 děti); pokosení louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (1. etapa)

25.9. 2009 - účast: 4 členové sdružení a 1 příznivec; kosení části louky a úklid travní biomasy z plochy (1. etapa)

21.7. a 24.7. 2009 - pokosení louky a úklid biomasy (2. etapa)

9.10. 2007 - účast: 5 členů sdružení a 1 příznivec (+ 3 děti); kosení louky a úklid biomasy z plochy CHÚ (2. etapa); za pomoc při kosení louky v obou termínech roku 2007 děkujeme jmenovitě Davidovi Švejdovi!

13.7. 2007 - účast: 5 členů sdružení a 1 příznivec (+ 4 děti); prováděné zásahy na louce se shodovaly s těmi z roku 2006, vyjma vyvětvování dřevin (1. etapa)

29.9. a 30.9. 2006 - účast: 5 členů sdružení a 2 našich příznivců (2. etapa)

Provedli jsme druhou seč louky (včetně sušších partií, které zůstaly při červencové pracovní akci bez zásahu). Biomasa byla z plochy opět odklizena. Zvláštní pozornost jsme věnovali důslednému pokosení pcháče různolistého, který vytváří na ploše nežádoucí ostrůvky tzv. polykormony.

14.7. 2006 - účast: 8 členů sdružení (+ 6 dětí) 

V 1. etapě v roce 2006 bylo cílem pokosit a odklidit travní biomasu z exponované louky, přičemž její horní,  sušší část zůstala ponechána bez zásahu z důvodu šíření semen odkvetlých vstavačovitých druhů. Zároveň bylo provedeno částečné vyvětvování některých dřevin hraničního hospodářského lesa za účelem odstínění louky. 


Irův dvůr, naučná stezka U irů lípy

Irův dvůr (přehled akcí)

7.12. 2008 - účast: 3 členů sdružení; oprava informačního panelu u lípy a odstranění nežádoucích dřevin v jejím okolí

23.2. 2008 - účast: 6 členů sdružení a 5 dětí; úklid odpadků, padlých stromů a větví. Odstranění náletových dřevin a zchátralého vybavení na naučné stezce

27.1., 10.2., 17.2. a 2.5. 2007 - účast: (27.1.) 2 členové + 5 dětí; (10.2.) 2 členové + 4 děti; (17.2.) 4 členové; (2.5.) 1 člen + 4 děti; příznivé "zimní" počasí dovolilo odklidit některé polomy a zprůchodnit naučnou stezku, na jaře se pokračovalo v úklidu pokácených stromů pod elektrickým vedením u vstupu

foto: Jirka Machart - zimní údržba naučné stezky u Irů lípy (leden 2007)


Provázková louka  

Samostatné stránky věnované tomuto území

Pravidelné každoroční kosení Provázkové louky je rozdělěno do dvou i více částí. Vlhká rozšířená část bývá kosena začátkem léta, koncem léta či na počátku podzimu je posečen zbylý díl. Travní biomasa je z louky odstraňována. 

V roce 2006 byly ve druhé etapě z kraje louky odstraněny polomy a prokopána stružka v její severní části, aby odváděla vodu do lesa a bylo zamezeno jejímu vtékání do louky.   

Provázková louka (přehled akcí)

19.9.-20.9. 2008 - účast: 10 členů sdružení a 5 příznivců (2. etapa, 3. část)

2.8. 2008 - účast: 4 členové sdružení (2. etapa, 2. část)

30.7. 2008 - účast: 3 členové sdružení (2. etapa, 1. část)

20.-21.6. 2008 - účast: 12 členů sdružení a 2 příznivci (1. etapa)

Za vydatnou pomoc děkujeme všem našim kamarádům a příznivcům sdružení!

14.-16.9. 2007 (2. etapa)

16.7. 2007 - účast: 2 členové sdružení a 2 příznivci (1. etapa, 2. část)

14.7. 2007 - účast: 6 členů sdružení a 1 příznivec (1. etapa, 1. část)

Za pomoc děkujeme všem našim kamarádům a příznivcům sdružení!

15.-17.9. 2006 - účast: 9 členů sdružení (+ 2 děti) a 14 příznivců (+ 2 děti) - 2. etapa

15.7. 2006 - účast: 7 členů sdružení a 2 příznivci, kterým za pomoc děkujeme! (1. etapa)


STÁDLA 

Přírodní památka Stádla zahrnuje část pastviny a lesního okraje 300 m vzdálených od bývalé osady Stádla a 1,5 km severovýchodně od obce Záblatí. Nadmořská výška území je 787-814 m a rozloha činí 0,69 ha. Území je chráněno pro svou vegetační složku. Jedná se o část krátkostébelné pastviny s výskytem prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) v žluté i nachové variantě. Okraj území je tvořen dřevinami, především borovicí lesní (Pinus sylvestris) a břízou bělokorou (Betula pendula).

zdroj: Albrecht, J. et al. 2003: Českobudějovicko. In: Mackovčin P. et Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

stádla (přehled akcí)

25.8. 2009 - účast: 3 členové Sdružení a 9 dětí (v rámci Dnů ochrany přírody, ve spolupráci s DDM Prachatice)


Pod sviňovicemi

Přírodní památka Pod Sviňovicemi je tvořena vlhkou prameništní loukou s početnou populací ohrožených druhů rostlin a mokřadní entomofauny. Území se rozkládá na necelém hektaru (0,90 ha), na katastrálním území Sviňovice, 1,5 km severovýchodně od obce Zbytiny a bylo vyhlášeno v roce 1992. Na louce se vyskytuje např. toliji bahenní (Parnassia palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata) atd. Na území byly pozorováni také některé druhy vzácných motýlů a brouků.

zdroj: Albrecht, J. et al. 2003: Českobudějovicko. In: Mackovčin P. et Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Pod sviňovicemi (přehled akcí)

5.10. 2013 - účast: 5 členů sdružení (+ 3 děti); kosení a odklizení travní biomasy

24.9. 2011 - účast: 6 členů sdružení (+ 4 děti); kosení a odklizení travní biomasy

4.9. 2010 - účast: 4 členové sdružení, 2 příznivci; kosení a odklizení travní biomasy

31.10. 2009 - účast: 5 členů sdružení, 1 příznivec (+ 2 děti); kosení a odklizení travní biomasy

 


Žižkova skalka

Žižkova skalka (přehled akcí)

26.4. 2011 - účast: 3 členové sdružení; odstraňování ostružiníku u paty skalního výchozu

6.3. 2010 - účast: 9 členů sdružení (+ 3 děti); vyřezávání ostružiníku na skalním výchozu křemenného valu a v jeho okolí, odstraňování náletových dřevin

13.12. 2009 - účast: 3 členové sdružení (+ 1 dítě); odstraňování ostružiníku u paty skalního výchozu


 Zámek

Z ochranářského hlediska se jedná o louky v nivě Vrážského potoka, 1 km jižně od obce Ostrolovský Újezd (katastrální území Otěvěk, okres České Budějovice). V chráněném území (nadmořská výška 459 - 512 m) o výměře 5,76 ha, které bylo vyhlášeno v roce 1991, se nachází komplex porostů střídavě vlhkých luk svazu Molinion, fragmentů ostřicovomechových společenstev svazu Caricion fuscae a vysokobylinných porostů trvale zamokřených ploch v nivě potoka. Součástí zájmové plochy je mělký rybníček zarůstající ostřicemi a potok lemovaný olšemi lepkavými. Z ohrožených druhů květeny jmenujme prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), toliji bahenní (Parnassia palustris), všivec ladní (Pedicularis sylvatica), prha arnika (Arnica montana). Lokalita je zajímavá výskytem mokřadní entomofauny, obojživelníky a plazi (skokan ostronosý a hnědý, zmije obecná, užovka obojková, ještěrka žvorodá atd.)

zdroj: Albrecht, J. et al. 2003: Českobudějovicko. In: Mackovčin P. et Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

zámek (přehled akcí)

19. - 20.5. 2006 - účast: 16 členů sdružení a příznivců, kterým děkujeme za pomoc!

Odstranění polomů a částí křovitých vrb v porostních okrajích cca 900 m, částečné pročištění odvodňovacích stok (cca 200 m).

 

 

 

                                                                                          zpět