Poděkování 

(všem těm, kteří se zasloužili o vznik parku) 

 

Dobročinnému fondu Philip Morris

Nadaci Via

Jihočeskému kraji

Městu Prachatice

Nadaci Občanského fóra

Nadaci Dobré dílo sester boromejek

 

Sdružení členů a přátel Stanice mladých ochránců přírody Dřípatka Prachatice

Občanskému sdružení Hospic sv. Jana N. Neumanna

Základní škole Prachatice, Vodňanská 287

Lesům České republiky, s. p., lesnímu závodu Boubín

Tereze Včelákové, autorce projektu parku

Domu dětí a mládeže Prachatice

Domovu mládeže při VOŠS a Střední pedagogické škole Prachatice

Junákovi – svazu skautů a skautek ČR, středisku „Zlatá stezka“ Prachatice

Správě národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

Firmě Fiala Richard, stavební a zemní práce

Manželům Šlesingerovým, Lhenice

Milanu Holému, zahradnictví Vodňany

Městské organizaci svazu důchodců ČR Prachatice

 

Internetovému deníku PrachatickoNews

Měsíčníku Města Prachatice Radniční list

Českému rozhlasu České Budějovice 106,4 FM

Veřejnosti a dárcům

 

Přímé kontakty:                                                                           ngo.dripatka@seznam.cz, info@ngodripatka.cz                        l.reznik@ngodripatka.cz (Ladislav Řezník - koordinátor projektu)

Poslední aktualizace: 26.04.2007