çzpět        

Milí dárci, děkujeme vám za vaši pomoc a podporu !

 

Zahradnický návrh parku sv. Jana N. Neumanna vypracovala Tereza Včeláková (viz níže). Tento návrh počítal se 41 stromy, 900 keři a 650 bylinami a květinami 

Pokliknutím myší do zmenšeného návrhu (do jednotlivých koleček zobrazujících stromy) si můžete v samostatných oknech prohlédnout jaké stromy jsou v zahradě renesančního typu vysazeny, dozvědět se jejich sadební výšku v metrech, počet, názvy exemplářů, patrona a dárce

Nad devíti vybranými stromy mají patronát jednotlivé ročníky ZŠ Vodňanská v Prachaticích, které se zavázaly, že se o tyto stromy budou dlouhodobě starat

V tuto chvíli má 37 vysazovaných stromů svého dárce

Každému zájemci o koupi stromu byl vydán doklad o finančním daru

Naším poděkováním Vám je cedulka opatřená Vaším jménem, kterou jsme umístili u Vámi financovaného stromu. Kromě Vašeho jména si na cedulce každý návštěvník přečte český a latinský název stromu, případně patronátní ročník ZŠ Vodňanská. Tím, že je u každého stromu umístěn jeho rodový i druhový název se park proměnil v malé výukové arboretum

Seznam stromů nabídnutých ke koupi

    Zdrojem obrazových podkladů k jednotlivým druhům stromů je kniha: Coombes, A.J. 1992: Stromy. Vydavatelstvo OSVETA, edice Pouhým okem.

                                              

 

çzpět