odkaz na Dárcovství laviček

odkaz na Dárcovství stromů

Protože všechny výsadby a zahradnické práce v parku byly organizačně zajištěny a prováděny členy Sdružení Dřípatka za spoluúčasti dětí a pedagogů ze Základní školy Vodňanská v Prachaticích (v rámci jejich školního projektu "Zasaď strom - vyroste park"), prachatických seniorů, členů dalších sdružení i veřejnosti bez nároku na mzdu, nabídli jsme Vám na těchto internetových stránkách možnost přispět na vybudování parku i jinak než prací, a to formou příspěvku, který byl použit k zakoupení laviček a dřevin. 

Na podzim roku 2006 jsme sestavili seznam parkových dřevin a nabídli je ke koupi. Všechny stromy byly "rozebrány". Nechtěli-li jste se stát dárcem stromu, ale lavičky, měli jste také možnost. 

Za projevenou podporu celého projektu Vám tímto mockrát děkujeme. 

Nabídka možnosti darovat do parku svůj strom a lavičku byla završením celé naší snahy najít co nejvíce s myšlenkou vznikajícího parku sympatizujících dárců ještě před tím, než byl celý park dokončen a slavnostně otevřen (31.5. 2007).

Tedy, nejen strom, ale i každá lavička mohl mít svého dárce. Navíc nezůstalo jen u toho. Díky Vaší podpoře jsme mohli zaplatit lepší sadební materiál nebo nechat zhotovit kvalitní informační tabule, neboť na tyto položky již projektový rozpočet  nedosáhl.

Každému zájemci o koupi lavičky nebo stromu byl samozřejmě vydán řádný doklad o finančním daru. Platbu bylo možné uskutečnit převodem na účet i v hotovosti.

Konkrétní strom či lavička se stanou symbolem Vaší finanční účasti. "Odměnou" a zároveň naším poděkováním byla rytá cedulka opatřená Vaším jménem nebo jménem někoho Vašeho blízkého, na kterého jste při koupi mysleli. Rytou cedulku jsme umístili přímo k "Vašemu" stromu nebo na "Vaší" lavičku.

Každému dárci mohl být vystaven doklad o finančním daru - a) pro platbu v hotovosti nebo b) pro platbu na účet. Účet jsme zřídili u GE Capital bank a jeho číslo je 171157619/0600 (variabilní symbol příslušné lavičky nebo stromu byl uveden v seznamu stromů a laviček nabídnutých ke koupi). Platbu v hotovosti bylo možno provést v kanceláři Hospice Jana N. Neumanna v Prachaticích. Každý zájemce o finanční přispění na realizaci parku si mohl vybrat "svou" lavičku či strom na této internetové stránce a poté nás kontaktovat a my tuto lavičku nebo strom ihned označili jako Vámi financované.

Přímé kontakty:                                                                           ngo.dripatka@seznam.cz, info@ngodripatka.cz

Poslední aktualizace: 02.01.2008