školní přírodní rezervace a areál stanice mladých ochránců přírody Pod Vyhlídkou

 

              

 

 

 

  fotografie

  tisk

 

2017 - 50 let od vzniku ŠPR

2016 - Připomenutí nedožitých 90. narozenin Aleše Záveského

2013 - Výročí vzniku Stanice mladých ochránců přírody

2012 - 45. výročí vzniku ŠPR

 

Ve dnech 29.5. až 31.5. 2007 jsme si připoměli 40. výročí založení Školní přírodní rezervace Pod Vyhlídkou v areálu SMOP. Organizátory oslav byly NIDM CEV Dřípatka a Sdružení Dřípatka. 

Podrobnější ohlédnutí za oslavami...

celodenní seminář Environmentální vzdělávání a výchova v přírodě (30.5. 2007) v Radničním sále v Prachaticích určeno především pro pedagogické pracovníky; návštěva ŠPR; symbolická výsadba stromů partnerskými centry (Lipka, Chaloupky a Sever); prohlídka naučné stezky u ZŠ Zlatá stezka v Prachaticích večerní vystoupení akordeonistky Jany Bezpalcové a hudebního a tanečního souboru Beltina ze ZUŠ Prachatice na arkádách Staré radnice (30.5. 2007); výstava ve sklepích Staré radnice v Prachaticích; exkurze do Národního parku Šumava a Bavorského národního parku (31.5. 2007)

Prostřednictvím našich internetových stránek děkujeme Janě Bezpalcové a Beltině za krásné vystoupení!

foto: Katka Kubičková - Jana Bezpalcová hraje na arkádách Staré radnice

  

Připomenutí nedožitých 80. narozenin Aleše Záveského v roce 2006 ("To byl Pan učitel Záveský)

Akce, které proběhly... 

1.6. 2006

Slavnostní vysazení lípy srdčité před hlavním vchodem ZŠ Vodňanská

6.6. 2006

Koncert dětského sboru Medvíďata pod vedením sbormistra Lukáše Holce ze ZUŠ v Českém Krumlově na arkádách staré radnice v Prachaticích

9.6. 2006

Vzpomínkový večer "To byl Pan učitel Záveský". Posezení přátel, spolupracovníků a žáků Aleše Záveského v CEV Dřípatka v Prachaticích

    Jarní a podzimní cyklus přednášek pro veřejnost byl rovněž součástí "našeho vzpomínání"

 Aleše Záveského připomíná i Park sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

Sborník Aleše Záveského

 

Ekologická výchova slaví dvě výročí (Listy Prachaticka - 1.7. 2006)

Lipa Alese Zaveskeho pred ZS Vodnanska v PrachaticichHned dvě výročí oslaví občanské Sdružení Dřípatka. Obě spojuje osobnost Aleše Záveského, bez kterého by vlastně nebylo co slavit.

Prachatice - Aleš Záveský, který by se letos dožil osmdesáti let, byl nestorem ekologické výchovy v České republice a zakladatelem a prvním předsedou občanského Sdružení členů a přátel Stanice mladých ochránců přírody Dřípatka. "Chtěli jsme jeho osobnost připomenout blokem akcí. Možnost vybudovat park v zahradě hospice nám připadala více než vhodná. Nejen pro to, že jde o hospic, ale že je to šance pro další zeleň uprostřed města, kterou bychom byli schopni za pomoci dětí a obyvatel vysadit. To přesně naplňuje myšlenky Aleše Záveského, který celý život pracoval s dětmi," vysvětluje Ladislav Řezník.

Osobnost učitele Aleše Záveského připomněly nedávno hned tři akce pořádané Sdružením Dřípatka. Vysazení lípy u Základní školy Vodňanská, vystoupení dětského sboru Medvíďata z Českého Krumlova na arkádách Staré radnice a pak i vzpomínkový večer na Aleše Záveského v Centru ekologické výchovy Dřípatka. Další akcí je realizace parku v zahradě prachatického hospice. "Bohužel se nám podařilo sehnat finanční prostředky teprve nyní, takže celý projekt skončí až v příštím roce. Na druhou stranu toho využijeme a provážeme tento projekt s dalšími až do června příštího roku, protože v roce 2007 slaví čtyřicet let od svého založení Školní přírodní rezervace, o kterou se v roce 1967 zasloužil právě pan učitel Záveský," vysvětluje Ladislav Řezník propojenost hned dvou výročí spojených se Sdružením Dřípatka, Centrem ekologické výchovy Dřípatka a osobou Aleše Záveského.

Přípravy na oslavy čtyřicátin školní přírodní rezervace jsou v plném proudu, i když výročí připadá až na příští rok. Vychází to z podstaty připravovaných akcí, které není možné uspořádat ze dne na den. "Spolupracujeme na přípravě s Centrem ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. Chceme oživit akci, která zde v minulosti byla, a tou je týdenní seminář na téma enviromentální výchova a vzdělávání v přírodě. Předběžně už máme domluven termín i prostory v Radničním sále Staré radnice v Prachaticích. Seminář by se měl stát jakousi páteřní akcí celých oslav. Chceme uspořádat koncert vážné hudby pro veřejnost, výlet pro účastníky semináře buď do Národního parku Šumava, nebo do Národního parku Bavorský les. Ve sklepích Staré radnice plánujeme výstavu k historii a současnosti Školní přírodní rezervace a k činnosti občanského sdružení a také Centra ekologické výchovy Dřípatka," dodává Ladislav Řezník. Současně s uvedeným plánují CEV Dřípatka a Sdružení Dřípatka velké setkání bývalých a současných členů občanského Sdružení Dřípatka a ostatních přátel a spolupracovníků, spojené s prohlídkou přírodní rezervace a CEV Dřípatka v Prachaticích.

autor textu: Miroslav Fuchs

 

                                                                    

 

                                                                             zpět