Projděte se lesem, dokud ještě jsou lesy, dokud vás nohy unesou a dokud je chůze lesem zdarma (Jiří Žáček - Jak jsem potkal mořskou pannu, 2005)

Projekt Společně za zelené lesy - 2016 volně navazuje na podobně zaměřený projekt realizovaný v roce 2009 s tím rozdílem, že v roce 2016 se snažíme zapojit všechny čtyři základní školy v Prachaticích: Zlatá stezka 387, Zlatá stezka 240, Vodňanská 287 a Národní 1087.

Hlavní cíle projektu jsou:

výroba ptačích budek (cca 60 ks) a jejich vyvěšení v okolí Prachatic (pravidelně monitorovací plochy i jiná zeleň)

teoretické i praktické seznámení žáků s významem této aktivity (výprava do terénu, ukázka čištění budek a evidence jejich obsazenosti, vysvětlení smyslu této činnosti)

příprava metodického listu určeného pro žáky základní školy

 

Projekt Společně za zelené lesy - 2009

V rámci projektu byla rozvíjena spolupráce mezi Sdružením Dřípatka a Základní školou na Zlaté stezce 387 v Prachaticích, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na biologickou ochranu lesů v okolí Prachatic

Některé aktivity podpořilo také Město Prachatice.

Mezi ně patřila:

výroba ptačích budek v rámci pracovního vyučování žáků školy

zhodnocení a ocenění dovedností žáků a jejich výrobků 

spolupráce žáků a členů Sdružení Dřípatka na výrobě, vyvěšení vyrobených budek ve zvolené etapě městských lesů 

Cílem společné spolupráce byla:

realizace praktické ekologické výchovy s cílem zapojení dětí se speciálními výukovými potřebami

zvýšení motivace dětí k zapojení se vhodnou formou do ochrany přírody a ohleduplnosti k životnímu prostředí 

přispění k rozšíření povědomí obyvatel města Prachatice o potřebě chránit přírodní prostředí a zároveň posílit povědomí těchto obyvatel o možnostech aktivního zapojení se do zlepšení stavu životního prostředí ve městě a v jeho blízkém okolí

 

 

Přímé kontakty:                                                                           ngo.dripatka@seznam.cz, info@ngodripatka.cz                        predseda@ngodripatka.cz (Pavel Řezník)

Poslední aktualizace: 23.10.2016