Projděte se lesem, dokud ještě jsou lesy, dokud vás nohy unesou a dokud je chůze lesem zdarma (Jiří Žáček - Jak jsem potkal mořskou pannu, 2005)

 

Jaké druhy ptáků navštěvují vyvěšené budky nejvíce?

Sýkora koňadra (Parus major)  

Sýkora modřinka (Parus caeruleus)  

Brhlík lesní (Sita europaea)   

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)     aj.

 

 

 

 

Přímé kontakty:                                                                           ngo.dripatka@seznam.cz, info@ngodripatka.cz                        predseda@ngodripatka.cz (Katka Kubičková)

Poslední aktualizace: 12.12.2015