Projděte se lesem, dokud ještě jsou lesy, dokud vás nohy unesou a dokud je chůze lesem zdarma (Jiří Žáček - Jak jsem potkal mořskou pannu, 2005)

Biologická ochrana lesa s důrazem na lesní ptactvo 

Podpora hnízdění ptáků, jakožto přirozených nepřátel lesních škůdců, patří k základním preventivním opatřením v současných lesích. 

Členové Sdružení Dřípatka se věnují biologické ochraně lesa dlouhodobě. Na této stránce jsou pod odkazem "Výsledky poslední inventarizace" zpřístupněny výsledky šetření v terénu v aktuálním roce. Souhrnné výsledky monitoringu obsazenosti ptačích budek za období 2006 až 2010 lze dohledat pod odkazem Biologická ochrana lesa v minulosti

V roce 2016 jsme získali podporu z Dotačního programu Jihočeského kraje (projekt Společně za zelené lesy) na výrobu 60-80 ks ptačích budek a jejich vyvěšení do lesů v okolí Prachatic, ať už do stávajících monitorovaných etap, tak na nová stanoviště. Do projektu se zapojily všechny základní školy v Prachaticích - Zlatá stezka 387, Zlatá stezka 240, Národní 1018 a Vodňanská 287. 

Harmonogram činností v rámci projektu (2016)

Květen

Vyhlášení úspěšných projektů.

Červen

Jednání s vedením jednotlivých škol (přípravná schůzka).

Červenec

Příprava metodického materiálu věnovaného biologické ochraně lesa a jeho poskytnutí školám.

Srpen

Příprava dílů (dřeva, lepenky a plechů) nezbytných na výrobu cca 70-80 ks budek. 

Září

Rozvoz jednotlivých dílů, spojovacího materiálu a nátěrové barvy do škol. Zahájení výroby budek ve školách podle poskytnutého metodického návodu.

19.10.

Vyvěšení 20 ks budek vyrobených dětmi ze ZŠ Zlatá stezka 387 na Lázně sv. Markéty a do okolí samotné školy. Ukázka čištění a evidence hnízd nalezených ve stávajících budkách.

Říjen

Vyúčtování a uzavření projektu.

Do biologické ochrany lesa se snažíme zapojovat i další organizace.

Dlouhodobě spolupracujeme také s přírodovědným kroužkem Domu dětí a mládeže v Prachaticích, především při čištění IV. a V. etapy. Je sympatické, že v roce 2011 pokračovala spolupráce s dětmi a pedagogy ze Základní školy na Zlaté stezce 387 v Prachaticích. Děti se aktivně zapojily nejen do výroby ptačích budek, ale pomohly je také vyvěsit do lesního porostu nedaleko Lázní sv. Markéty (Feferský rybníček). Tato aktivita byla podporována také DDM v Prachaticích.

V roce 2009 jsme se žáky a pedagogy ze Základní školy na Zlaté stezce 387 v Prachaticích uskutečnili projekt "Společně za zelené lesy". Někteří žáci a jejich učitelé se zapojili do výroby ptačích budek a 1.6. 2009 (na Den dětí) je vyvěsili do lesa v okolí Lázní sv. Markéty.

V roce 2008 jsme na všech prachatických školách vyhlásili Soutěž o nejlépe vyrobenou ptačí budku

Všem, kteří se jakoukoliv měrou a formou zapojili a zapojují do biologické ochrany lesa patří náš velký dík!

význam hmyzožravého ptactva při preventivní ochraně lesa

Celá řada vypracovaných studií se předhání v číslech, která konkrétně říkají kolik hmyzích škůdců jsou schopny sýkory (např. sýkora koňadra a sýkora modřinka), brhlíci lesní a šoupálci dlouhoprstí spořádat během hnízdění. Podpora výskytu těchto druhů cestou vyvěšování dřevěných budek napomáhá jejich zahnízdění v takřka potravinovém ráji. Tím dochází k přirozenému snižování počtu nežádoucích lesních škůdců a zároveň k posílení biologické rovnováhy v lesním porostu

doba hnízdění některých ptačích druhů, období čištění a revize budek

Zvolená místa pro vyvěšení ptačích budek (vymezení etap)

Ptačí budky byly v minulosti vyvěšeny v 5 etapách nedaleko Prachatic. Zvolené lesní porosty hospodářsky spravují Městské lesy, s.r.o. Prachatice. V devadesátých letech bylo vyvěšeno 404 budek určených pro osídlení sýkorkami a šoupálky. Počet ptačích budek obsažených v příslušné etapě je vždy uveden v závorce. Projekt biologické ochrany lesa byl zahájen v roce 1994. 

I. etapa -  oblast Dubového vrchu (102 ks) - etapa zrušena v roce 2007

II. etapa - oblast Černé hory (102 ks) - etapa zrušena v roce 2007

III. etapa - lesní porost na Lázních sv. Markéty (100 ks) + v roce 2009 vyvěšeno 9 nových budek. V současné době je z této etapy čištěno jen několik málo zbylých budek.

IV. etapa - oblast Libína (50 ks)

V. etapa - Jelemecký vrch (50 ks)

Etapa v okolí Feferského rybníčku. V roce 2011 zde bylo vyvěšeno 14 budek.

V lesích, kde se běžně hospodaří, převažují především smrky, buky a borovice. Častým problémem, zvláště v posledních letech, byly větrné kalamity a sucha s nedostatkem dešťů, což vedlo k poškození a ztrátě některých budek. Navíc, narušení struktury lesa vede k přemnožení hmyzích škůdců. 

Co je Naším cílem

1. provádět důkladnou revizi stávajících budek (v terénu i v mapových listech)

2. nahrazovat poškozené a ztracené budky novými

3. vymezovat nová vhodná území s cílem realizace biologické ochrany lesa 

 

 

 

 

Přímé kontakty:                                                                           ngo.dripatka@seznam.cz, info@ngodripatka.cz                        predseda@ngodripatka.cz (Katka Kubičková)

Poslední aktualizace: 22.12.2016