Zachování dřevin na Lázních sv. Markéty

 

Dub letní pyramidální získal ocenění Strom hrdina 2011 od Nadace Partnerství (květen 2011)
Setkání iniciátorů petice, projektantů a zástupců města  (20.5.2011). Dub letní bude zachován.
Dub letní byl přihlášen do soutěže Strom roku 2011 (16.5.2011)
Společné prohlášení (zástupců města, investora a iniciatorů petice) vzešlé z jednání 18.4.2011
Setkání občanů se zástupci města Prachatice a zpracovateli projektové dokumentace Resortu sv. Markéty - 11.4.2011
Petice občanů Lázní sv. Markéty a zpráva z jednání Rady města Prachatice (ze 4.4.2011)
Odpověď starosty Ing. Martina Malého na petici očanů (ze 4.4.2011)

Koncem května 2011 vyhlásila Nadací Partnerství finalisty ankety Strom roku 2011. Navržený dub letní pyramidální se mezi 12 vybraných stromů z České republiky sice neprobojoval, ale obdržel titul Strom hrdina 2011. Více informací zde

Z 24 stromů navržených ke kácení na Lázních sv. Markéty jich bude pokáceno 16. Mezi zachovanými dřevinami zůstává také dub letní "pyramidální". Toto rozhodnutí vzešlo ze setkání iniciátorů petice, projektantů a zástupců města 20.5. 2011 (více informací naleznete v zápisu z tohoto setkání v úvodu těchto stránek nebo v tiskových zprávách v jejich spodní části).

V pondělí 16.5.2011 byl letní dub "pyramidální" přijat do soutěže Strom roku 2011. Tuto soutěž pořádá již desátým rokem Nadace Partnerství. Cílem ankety, v níž hlasují odbornící i veřejnost, je ocenění vnímavého přístupu člověka k zeleni v prostředí, kde žije a především upozornění na nepostradatelnost stromů v krajině.

Text věnovaný dubu letnímu "pyramidálnímu" odeslaný 16.5.2011 do soutěže Strom roku 2011

Dub letní „pyramidální“ na Lázních sv. Markéty v Prachaticích (anketa Strom roku 2011)

GPS souřadnice stromu: 49°03‘.73‘‘N, 13°59’53.49‘‘E
Druh stromu: Dub letní pyramidální (Quercus robur cv. Fastigiata)
Parametry stromu: stáří – nejméně 130 let, obvod ve výšce 130 cm nad zemí: 334 cm, výška: 28 m

     Příběh stromu

Dub letní pyramidální, současná nejvýznamnější dominanta Lázní sv. Markéty, byl svědkem prvních návštěvníků penzionů, alejí a cest v léčebném a oddechovém areálu, kteří přijížděli do Prachatic za odpočinkem na sklonku 19. století. Přihlížel odchodu místních na fronty první světové války, rozpadu rakousko-uherského mocnářství a oslavám vzniku Československa. V plné síle odolával vzedmutí německého nacionalismu, obsazení města německou armádou na počátku října 1938 a jeho připojení k Východní marce třetí říše, které bylo ukončeno až odevzdáním města americkým jednotkám bez boje v květnu 1945. Také následný odsun německého obyvatelstva během roku 1946 a čtyři desítky let trvající období komunismu zůstaly nesmazatelně zapsány jako časové stopy v letokruzích tohoto dubu.

Dub pamětník, němý svědek lidských příběhů i místních událostí, který stále shlíží na město Prachatice, paradoxně ztrácí své doposud jisté postavení v rámci zeleně prachatických Lázní až v posledních měsících či spíše dnech. Tento solitér má ještě v roce letošním nebo během příštího roku ustoupit chystanému projektu výstavby komplexu budov Wellness hotelu Resort sv. Markéty, kde s ním nepočítají nejen autoři diskutovaného návrhu projektu oslovení investorem stavby, ale ani zástupci města Prachatice, kteří se jeho odstranění nebrání a někteří ho i podporují, přestože by snad stačilo trochu více citu pro zeleň a upravit či žádat úpravu projektu tak, aby mohl být tento místně zcela výjimečný strom zachráněn.    

Za zachování nejen krajinářsky zajímavé dominanty se staví prachatičtí občané, kteří sepsali na začátku letošního roku výzvu a posléze i petici, aby tento mohutný dub spolu s dalšími 23 stromy navrženými ke kácení zůstaly zachovány. Jednou z posledních forem, jak dub zachránit, je jeho navržení do soutěže Strom roku 2011. Dub letní „pyramidální“ byl účasten rozkvětu areálu Lázní sv. Markéty ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století i jejich poválečnému úpadku a v době, kdy má být toto historické místo znovu oživeno, by měl být poražen …  

Dub letní "pyramidální" na jaře 2011 (foto Zdeněk Komrska)

 

Text zformulovaný a rozšiřovaný před setkáním občanů se zástupci města Prachatice a zpracovateli projektové dokumentace Resortu sv. Markéty 11.4.2011  

Je opravdu nezbytné kácet další stromy v lokalitě Lázně sv. Markéty?

Sdružení Dřípatka

Chystaný projekt Resort sv. Markéty počítá v rámci výstavby lázeňského komplexu s kácením 24 vzrostlých stromů, z toho minimálně dva z nich mají významnou přírodní hodnotu. Jedná se o dub letní - pyramidální s obvodem kmene 350 cm a lípu srdčitou s obvodem kmene 363 cm. Za pozornost stojí i zbylé dřeviny.

Investor projektu argumentuje tím, že tyto staré, leč zdravé stromy nahradí dodatečnou výsadbou. Je ale vůbec nutné tyto „pamětníky“ skácet? Rada města se vyjádřila, že podporuje zachování stromů s tím, že v případě nutnosti jejich kácení, požaduje realizovat kácení až v takovém stádiu výstavby, ve kterém bude bezprostředně ohrožena stabilita stromů. Lze ale takovýto postoj města vnímat jako primární snahu stromy zachovat? Je toto rozhodnutí v souladu s toliko proklamovaným přístupem „Zdravé město Prachatice“?      

V pondělí 11. dubna v 16:00 se v Radničním sále v Prachaticích uskuteční jednání zástupců města Prachatice s občany. Tomuto setkání budou přítomni také projektanti společnosti m4architekti s.r.o. připravující projektovou dokumentaci Resortu sv. Markéty a řešitel projektové části týkající se zeleně, který veřejnosti vysvětlí záměr a koncepci nových výsadeb. Na začátku letošního roku bylo možné v Prachaticích podpořit petici „Výzva občanů Prachatic k záchraně stromů na Lázních“, která mimo jiné připomněla, že již v minulosti musela ustoupit řada dřevin projektu, který nakonec nebyl vůbec realizován. Navíc je více než pozoruhodné, že například výše zmíněný solitér dubu letního předchozímu stavebnímu záměru vůbec nepřekážel, paradoxně s ním nepočítá až nová verze projektu. S ohledem do minulosti se ukázalo, že mnohá „neodkladná“ rozhodnutí týkající se odstranění dřevin v souvislosti se stavebními činnostmi, nebyla v bývalém lázeňském areálu nutná.

Zajímáte-li se o další osud významných dřevin na Lázních sv. Markéty, zúčastněte se pondělní diskuze na toto téma a přijďte aktivně podpořit myšlenku jejich zachování.

 

Dub letní pyramidální (Quercus robur cv. Fastigiata), jírovcová alej (Aesculus hippocastanum) a skupina lip srdčitých (Tilia cordata) jako svědci lázeňské minulosti (foto Lenka Kovačiková)

 

Některé další informace, které se objevily v médiích a související odkazy

PrachatickoNews - 25.5.2011 (Investoři ustoupili, dub pyramidální na lázních zůstane)
Prachatický deník - 24.5.2011 (Lázeňský dub pyramidální nominován na Strom roku)
Prachatický deník - 24.5.2011 (Dub pyramidální je zachráněn)
Prachatický deník - 21.5.2011 (Investor se rozhodl vyhovět petici za zachování dubu pyramidálního)
Prachatický deník - 6.5.2011 (Názor radních na kácení)
Radniční list (str. 5) - květen 2011 (Přežije majestátní velikán další stavební aktivity na Lázních sv. Markéty?)
PrachatickoNews - 13.4.2011 (Lípa a devět stromů přežije...)
Prachatický deník - 25.3.2011
Český rozhlas České Budějovice - 29.3.2011
Resort sv. Markéty Prachatice
Lázně sv. Markéty (info na stránkách města Prachatice)